Заснемане1

    Съгласно заповед № РД-208/19.03.2018г., на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на определената комисия за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2019г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам.”

В т. IІІ. От протокола Комисията разгледа постъпилите 414 проекта на детски градини и предлага да бъдат финансирани 107 проекта със средства в размер до 5 000 лв. под №46 фигурира одобрен проекта на ДГ ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА, ГР. ЯМБОЛ ПРИРОДАТА - НАШ ОБЩ ДОМ Заснемане2

 

 

 

 

 

Заснемане3

 

Национална програма „Успяваме заедно“

Проект „Детска градина и семейство – ръка за ръка