ОБУЧЕНИЯ:

1. Тема:

 

 2. Място на провеждане:

 

 3. Период на провеждане:

 

 4. Начален и краен час:

 

 5. Наименование на обучителната организация:

 

 6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие:

 

 7. Забележка: