Тази ли да бъде детската градина за моето дете? Важни неща за мама и татко

Какво ще намери детето в Детска градина “Червената шапчица” гр.Ямбол

  • Своят неповторим ден.
  • Уютна, детска вълшебна среда – наситена с емоции, в която децата играят, строят, костюмират, рисуват, променят и подреждат “своята стая”
  • Място за срещи и празници.
  • Ученето е забавление!
  • Учителка – предпочитан приятел, съветник, помощник
  • Приятели, познати

Нашият приоритет – Да съхраним уникалността на детството

Нашето предизвикателство – Да сътворим среда и взаимоотношения, в които: ”…да се учат децата да знаят, да правят, да живеят с другите и да бъдат!”

Нашите цели – Използване на многообразие от дейности и интерактивна методика за развитие на детето чрез цялостна работа върху физическите, интелектуалните, емоционалните, социалните и духовните му способности

Детска градина  “Червената шапчица” е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години. Разполага с две сгради намиращи се в кв.“Аврен“ и кв.“Зорница“

Открита е през 1979 година  с шест групи. От 2010г детската градина е с 10 групи – самостоятелни занимални и спални, обединени в две сгради. Във всяка сграда има зала за физкултурни занимани ,  танци, музика  и театър. Децата са разпределени в  групите по възрастов принцип .

Дворовете са добре озеленени за занимания и игри на открито. В тях децата определят своята екологична пътека, а в опитните полета  проследяват развитието на растенията и се грижат за тях.

Привличаме и задържаме децата с помощта на поддържана и обновяваща се материална база, включване на подходящи информационни технологии  в обучението,  развиващ ефект на образователно-възпитателния процес и стремеж към висока квалификация на състава

Нашето желание е светът на децата да бъде уютен, интересен и полезен.