УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с наложената поради обстоятелствата необходимост от комуникация в електронна среда и повечето време, което децата прекарват пред електронни устройства, Министерството на образованието и науката, в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, подготвиха указания за безопасно поведение в компютърната мрежа и Интернет.

В тази връзка Ви представям следните линкове

-      Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

-      Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Директор: Людмила Балахурова