ПРЕХОД ОТ СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА :

 Детето и неговото семейство изживяват период на адаптация при прехода на детето от живот в семейна среда към живот в обществена среда – детската градина.

Адаптацията е процес, който трябва да бъде подкрепен от всички участници: родителите, семейството, педагозите, помощник – възпитателите.

Счита се, че детето е адаптирано към новата среда когато се разделя самостоятелно и спокойно с родителя; по време на престоя в ДГ е спокойно; разговаря спокойно за своите родители по време на занимания и игри; с желание идва на детската градина.

  Продължителността на периода за адаптация при всяко дете е различен. При някои деца той може да бъде от месец до 3 месеца. Опитът на специалистите показва, че до месец декември адаптацията при повечето деца трябва да е приключила.

Как РОДИТЕЛИТЕ да подкрепят детето си при постъпване в детската градина?

- Обяснете на детето защо отива на градина, а родителите на работа.

- Синхронизирайте режима на детето в къщи, с този в детската градина

- При сутрешния прием останете спокойни и се разделете с детето уверено, нежно и категорично. Спокойният родител ще предаде спокойствие и увереност на детето. Тревожният родител ще предаде тревожност на детето си. Не се безпокойте, когато детето плаче. Плачът подпомага нервната система да не се превъзбужда. Раздялата в ДГ трябва да бъде кратка и насърчаваща детето за самостоятелен престой.

- Създайте си свой ритуал при раздяла, който ще помогне на вас и детето ви да се чувствате спокойни. Не променяйте ритуала или правилата, които сте въвели при раздяла. Децата се нуждаят от твърди граници и правила, за да се адаптират по-бързо. Чрез тях те се чувстват сигурни, спокойни и обичани.

- В къщи често си говорете с детето за спазването на правилата в детската градина. Когато правилата са ясни за децата, те бързо придобиват навици, стават уверени и се адаптират лесно.

  Как УЧИТЕЛИТЕ подпомагат процеса на адаптация?

За успешната адаптация на децата в детската градина е необходимо да изградим отношение на разбирателство, толерантност, доверие и партньорство между нас – УЧИТЕЛИТЕ и Вас – РОДИТЕЛИТЕ!

  • Търсим съдействие от родителя при трудностите, които детето не може да преодолее.
  • Поощряваме родителите, които опитват сами и/или търсят помощ, за да решават възникнали проблеми във възпитанието на детето.
  • Подпомагаме родителите, за да се чувстват успяващи и да приемат градината като място, в което работим заедно за доброто на децата.
  • Оказваме помощ на родителите като организираме срещи със специалисти, тренинги с родители, семинари, целящи обогатяване на познанията на родителите за особеностите в развитието на децата.
  • Организираме срещи-консултации с родителите, на които взаимно се споделят впечатления, свързани с особености на детското поведение.
  • Инициираме партньорство и желание за сътрудничество при възпитанието и обучението на децата.

  За създаването на спокойна атмосфера и плавен преход на децата от семейството към детската градина, на нас учителите ни е необходимо да разговаряме с вас, за да опознаем по-добре вашето дете, да успеем да съхраним неговата индивидуалност и уникалност . Това ни позволява да подпомагаме децата в този преход и да снижим до минимум стреса за тях и за вас!

Всичко, което е в полза на детето е важно за нас и е наш дълг и привилегия да ви помагаме

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ! Ние сме подготвени да се справим и знаем как да преминем през всеки етап, за да е безпроблемна и успешна адаптацията на вашето дете!