Документи за обществения съвет за 2022г.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Председател : Жени Колева
Членове:
1. Евгения Динева
2. Елена Драгиева
3. Лиляна Иванова
4. Камелия Дунева, представител на Община Ямбол

 

Заповеди

 

Покани

 Покана до обществения съвет изх.№154/03.08.2022г.

 

 Протоколи от обществения съвет

 

Становища

 

  •