В отговор на необходимостта от прилагане на системен, интердисциплинарен подход към ранното детско развитие, експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН, с подкрепата на УНИЦЕФ България, създаде стандарти и стратегии за развитие и учене. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие.

В поредица от публикации ще Ви представим основните компетентности, знания и действия, които са характерни за развитието на детето до момента на постъпването му в детската градина в периода 30-36 месеца.

Здраве, физическо и двигателно развитие в периода 31-36 месеца

I Груби двигателни умения

 1. Детето може да ходи по тясна повърхнина (като пейка) и пази равновесие.
 2. Качва се или слиза по стълба без чужда помощ, може да скача на по-долното стъпало, приземявайки се на два крака.
 3. Може да скочи напред с двата крака едновременно.
 4. Може да кара колело с три колела.

II Фини двигателни умения

 1. Детето извършва по-координирани, по-точни и сръчни движения, прегъва лист хартия, рисува крива затворена линия (предмети с кръгла форма).
 2. Отваря и затваря врати, ниже едри мъниста на конец, моделира от пластилин фигури, апликира изрязани прости форми.
 3. Конструира и сглобява фигури от различни елементи, реди прости пъзели.

III Сензорно-двигателни умения

 1. Детето все по-добре разграничава различни форми, големини, мелодии, цветове.

IV Физическо развитие и активност

 1. Детето увеличава телесната си маса средно с 1000 грама, а ръста си – с около 4,5 см за възрастовия период.
 2. Детето може да играе продължително с движещи се играчки, кара колело и др.
 3. Включва се в организирани физически дейности при съпровод на музикални инструменти, песни, ритми и др.

V Хранене

 1. Детето приема разнообразна храна, почти еднаква по вид и консистенция с храната на възрастните.
 2. Храни се самостоятелно, не се цапа, показва вкусови предпочитания, помни вида и миризмата на храните, демонстрира положителни емоции при естетич-ното им сервиране.
 3. Учи се да участва в сервирането на масата, използва освен лъжичка и вилица.

VI Безопасни практики

 1. Детето разбира забрани, обръща внимание на инструкциите за безопасност.
 2. Повтаря забранени действия, като все още не може да предвиди евентуалните опасности.

VII Поддържане на личното здраве и хигиена

 1. Детето се опитва самостоятелно да мие зъбите, лицето и ръцете си.
 2. Регулира и съобщава за физиологичните си нужди.
 3. Облича, съблича, обува и събува, мие и избърсва ръцете си самò или с минимална помощ.
 4. Съобщава на лицето, полагащо грижи, когато не се чувства добре, когато му е топло, или студено.